Jižní Osetie

Rekreační zóny bez skládek


organizace: iniciativní skupina Harmonie

místo: Jižní Osetie

rok: 2013

Tato kampaň reaguje na růst nelegálních skládek komunálního a stavebního odpadu v Jižní Osetii, především v oblasti hlavního města Cchinvali a to i v místech, která dříve byla využívána jako rekreační a odpočinkové zóny.

Cílem aktivity je zmapovat rozsah a závažnost celého problému, prezentovat výsledky monitoringu veřejnosti prostřednictvím informační kampaně a následně zapojit do řešení problému administrativu města, odpovědná ministerstva, zastupitele i další odpovědné orgány.

Aktivní skupina dále pořádá demonstrativní úklidové akce, do kterých se zapojuje i veřejnost. Tím chce iniciativa mimo jiné ukázat, že problém černých skládek není neřešitelný.