Jižní Osetie

Putování malé kapky vody


organizace: univerzitní iniciativní skupina

místo: Jižní Osetie

rok: 2013

Vysokoškolští studenti a studentky fakulty biologie společně se svojí učitelkou vytvořili skupinu, která se věnuje problému chybějícího environmentálního vzdělávání ve všech typech jihoosetinských škol.

Na příkladu dvou místních ekologických problémů – nízké kvality vody v  jihoosetském městě Cchinvali a znečištění vody v městském jezeře – organizují vzdělávací a osvětovou kampaň. Její součástí jsou přednášky na školách, vydávání informačních materiálů pro veřejnost, soutěže pro studenty apod.

Cílem této činnosti je mimo jiné ukázat význam ekologické výchovy na školách. Druhá část aktivit skupiny se pak zaměřuje na konkrétní řešení ekologického problému znečištění lokálních zdrojů vody nekoncepčním nakládáním s odpady. Cílem skupiny je ve spolupráci s městskou samosprávou vytvořit takový návrh systému nakládání s odpady, který by znečištění vody předcházel.