Gruzie

Průhledné žaluzie


organizace: Open Borders

místo: Achalkalaki, Gruzie

období: 2016-2017

Organzace Open Borders vede kampaň v jihogruzínském městě Akhalkalaki za transparentnější místní správu. Chce přimět vedení municipality ke zveřejňování důležitých informací o infrastrukturních projektech probíhajících na jejím území.

Výsledkem úspěšné kampaně by mělo být, že obec zpřístupní detaily o všech probíhajících stavbách, jejich rozpočtu, termínech zahájení a dokončení prací a dalších ukazatelích na svých internetových stránkách a sociálních sítích.

V rámci kampaně vznikne iniciativní skupina dobrovolníků a dobrovolnic, která absolvuje kurz občanské participace pro mládež a aktivně se zapojí do jednotlivých kroků kampaně.