Gruzie

Předčasné sňatky


iniciativní skupina: „Mladí za sociální práva“

místo: Tbilisi, Gruzie

období: 2016-2017

Kampaň nevládní organizace Iniciativa za sociální změnu se věnuje podobně jako galská organizace tématu brzkých sňatků ve vybraných regionech Gruzie (Samcche-Džavachetie, Imeretie, Kachetie a Tbilisi).

Využívá výzkumů a analýz, které na dané téma byly zpracovány gruzínskou administrativou (členky organizace samy pracují na různých místech státní správy). Do řešení problému zapojuje kampaň vedle nevládních organizací především školy a jejich vedení z uvedených regionů a mladé lidi s velkým vlivem na své okolí (blogery, youtoubery ad.).

Pro danou cílovou skupinu bude připraven k tématu i Civil Education Camp s cílem získat a zapojit zainteresované do aktivit veřejné kampaně (psaní blogů, natáčení videí, distribuce infomateriálů, vzdělávacích akcí na školách apod.).