Abcházie

Předčasné sňatky jsou násilí, ne tradice


organizace: AVANGARD

místo: Gal/i, Abcházie

období: 2016-2017

Kampaň nevládní organizace reaguje na výsledek výzkumu, který organizace AVANGARD provedla v roce 2015 díky podpoře UNHCR ve východní Abcházii. Výzkum byl zaměřen na genderové násilí a potvrdil, že vedle domácího násilí jsou vážným problém tohoto regionu i předčasné nebo vynucené sňatky („krádeže nevěst“).

Pod sloganem „Předčasné sňatky jsou násilí, ne tradice“ zahájili kampaň, reagující na příčiny tohoto problému. V jejím rámci bude také proveden výzkum zjišťující příčiny a následky předčasných sňatků mladých osob.

Dále pomocí série setkání, workshopů a seminářů s mladými lidmi (od 13 do 30 let) bude téma rozšířeno mezi tuto cílovou skupinu. Konkrétní mladí lidé budou zapojeni přímo do aktivit kampaně. Ve vytipovaných lokalitách bude provedena série vzdělávacích i osvětových aktivit (letáky, TV spoty, besedy) na téma reproduktivního zdraví.

V odlehlých vesnických oblastech bude metodou Peer-to-peer realizována série mládežnických diskusí na téma vynucených a předčasných sňatků.