Abcházie

Právo na informace


Abcházie je malé území rozkládající se na pobřeží Černého moře. V letech 1992-1993 i v roce 2008 se odehrály na tomto území ozbrojené konflikty. Abcházie patří mezi post-konfliktní region, které se dlouhodobě nachází v politickém napětí, což značně ovlivňuje každodenní život místních lidí.

Pro obyvatele je obtížné komunikovat s místní administrativou a získávat od ní informace nutné jak pro běžný osobní život, tak pro případy občanské angažovanosti a hájení veřejného zájmu. Úřady nejsou povinny informace na vyžádání poskytnout, často nemají ani webové stránky. Situace dopadá i na novináře, kteří nemají důležité podklady, o něž by se opřeli ve svých reportážích a mohli se v případě nařčení z pomluvy bránit tvrdými daty.

JAK JSME POMOHLI

Ve spolupráci s místními novináři jsme pomohli nastartovat rozsáhlou advokační kampaň na podporu svobodného přístupu k informacím. Jedna z členek aktivní skupiny byla také vyslána na stáž do České republiky, aby získala zkušenosti s fungováním informačního zákona. Skupina také zkoumala, jak informační zákony fungují v jiných zemích a analyzovala situaci ve své domovině.

Právníci skupiny připravili vlastní návrh právní normy, která by umožnila reálnou dostupnost informací zlepšit. Sdružení následně usilovalo o její prosazení na celoabcházské úrovni. Díky důsledné občanské kampaní byla jejich snaha v roce 2015 korunována úspěchem a obyvatelé Abcházie i místní novináři získali tak lepší podmínky pro svou práci a přístup k důležitým informacím. Zjednodušila se také komunikace úřadů s obyvateli a vyřizování běžných životních záležitostí i obecná informovanost o fungování tamní administrativy.