Abcházie

Ozvěny dobra


Iniciativa: IQan

Místo: Očamčira, Abcházie

Období: 2018 – 2019

V oblasti jižního Kavkazu se obvykle o lidi v pokročilém důchodovém věku dobře postará jejich rodina. Pokud ale takový člověk z jakýchkoliv důvodů zůstane sám, dostává se do komplikované životné situace, často pod hranicí chudoby.

Iniciativa IQan v přímořském městě Očamčira se rozhodla s tímto problémem něco dělat a podmínky starých osamělých lidí zlepšit.

Nejprve chtějí svépomocí zařídit, aby tito lidé pravidelně absolvovali lékařské prohlídky, aby měli v pořádku osobní dokumenty, které jsou podmínkou pro řádné vyplácení důchodu, případně dalších sociálních dávek. Chtějí také navázat spolupráci s místními školami a organizovat pravidelné návštěvy žáků a žákyň u těchto lidí. V neposlední řadě plánují domluvit s místními obchody, aby pravidelně poskytovaly potřebným jakési základní potravinové balíčky. Po pilotním rozjetí tohoto typu podpory chtějí v rámci své kampaně přesvědčit místní administrativu, aby tyto služby dlouhodobě poskytovala sama.