Ukrajina

Otevřený a přístupný rozpočet v Belozerce


iniciativa: Molodežnyj centr regionalnogo razvitija (Mládežnické centrum regionálního rozvoje)

web: http://bilozerka.info/

místo: Belozerka, chersonská oblast, Ukrajina

období: 2016

V době přijímání antikorupčních opatření hrají snahy o zprůhlednění procesu nakládání s veřejnými prostředky nezastupitelnou roli v celé Ukrajině. V rámci této kampaně usiluje iniciativa o to, aby město Belozerka čtvrtletně zveřejňovalo stav městského rozpočtu a jeho čerpání.

Za tímto účelem jedná iniciativa s vedením města o zřízení webové stránky města, na níž by kromě zmíněného čerpání rozpočtu měly být zveřejňovány i další pro obec důležité informace, jakými jsou například přijatá usnesení a rozhodnutí městské rady či zastupitelstva. Pro snadnější porozumění zveřejněnému čerpání rozpočtu pak iniciativa vydává na svých webových stránkách komentáře, které budou přístupným jazykem čerpání rozpočtu zprostředkovávat místnímu obyvatelstvu.