Ukrajina

Ochraňte lidi před radioaktivitou


Iniciativa: Flora

Místo: Kropyvnyckyj, Kirovohradská oblast

Rok: 2019-2021

Stránka na Facebooku: https://www.facebook.com/ngoFlora.kr/ (v ruštině a ukrajinštině)

V Kirovohradské oblasti se nachází naprostá většina zásob uranové rudy v Ukrajině. V těsné blízkosti oblastního (krajského) města Kropyvnyckyj se už více než 40 let těží uran, a to metodou vyluhování pomocí vtláčení kyseliny sírové pod zem. Tato těžba má jednak velmi závažné a dlouhodobé dopady na životní prostředí (jen odstranění možného zamoření podzemních vod může trvat mnoho desítek let a stát desítky miliard korun), jednak se během ní uvolňuje radon. Kirovohradská oblast vyniká v rámci Ukrajiny nejen v těžbě uranu, ale i ve výskytu onkologických onemocnění.

Ekologická organizace Flora se této problematice věnuje dlouhodobě. S podporou NESEHNUTÍ zahájila kampaň za přijetí regionálního programu prevence před ionizujícím zářením, který před lety existoval, ale po reformě veřejné správy již neexistuje. Tento program by mohl alespoň zmírnit dopady těžby uranu na zdraví lidí - měl by zahrnovat například čištění odpadních vod z těžebních zařízení, zajištění kvalitní vzduchotechniky ve školách a nemocnicích, pravidelné kontrolní rozbory pitné vody a také informační služby pro veřejnost.

V kampani probíhá sběr informací, jednání s představiteli veřejné správy a s těžebními společnostmi, a zároveň i veřejná kampaň, kdy organizace Flora zjišťuje, nakolik je místní veřejnost seznámena s problematikou a informuje o ní prostřednictvím médií. Fotografie je z happeningu, během kterého aktivistky rozdávaly na ulici lidem jodovanou sůl jako prevenci před účinky radioaktivity na štítnou žlázu.

Vzhledem k tomu, že Česko má naneštěstí s výše uvedenou metodou těžby uranu zkušenosti, NESEHNUTÍ zorganizovalo pro organizaci Flora celou řadu konzultací s českými odborníky na toto téma.

Rozdávání jodované soli v ulicích města Kropyvnyckyj.