Abcházie

Ochrana práv zvířat


Díky předchozí kampani této abchazské iniciativní skupiny za práva zvířat byl na území města Suchumi zakázán odstřel toulavých psů a koček. Krutou praxi nahradil humánní proces regulace počtu toulavých zvířat pomocí vakcinací a sterilizace, na který městská administrativa vyhradila potřebné finanční prostředky. Ve svém dalším projektu se iniciativa zaměřila na přenesení této dobré praxe ze Suchumi do dalších abchazských měst, například do Gudauty nebo Očamčiry. Prostřednictvím kreativní informační kampaně se s humánním přístupem k problému toulavých zvířat seznámila řada místních obyvatel, a dlouhodobé úsilí aktivistů za práva zvířat nakonec vedlo k tomu, že se tématu chopili také místní politici. Ti možné změny pravidel na ochranu práv zvířat nyní projednávají.