Náhorní Karabach

Na právech vězňů záleží


„Vězení je zrcadlem společnosti. W. Churchill.”

Tento citát vyvěsili na web naši spolupracovníci z Centra občanských iniciativ v Náhorním Karabachu. Vývoj společenských poměrů v jejich zemi je přitom značně komplikovaný. Samostatnost Náhorního Karabachu neuznává žádný stát na světě. Oficiálně je Náhorní Karabach součástí Ázerbajdžánu, reálně je však pod kontrolou Arménie. Spory o území se bez výsledku vlečou už mnoho let a na hranicích se stále střílí.

V těchto nehostinných kulisách pracuje Centrum občanských iniciativ, které se snaží chránit lidská práva vězňů v karabašských věznicích. K jejich činnosti patří vzdělávání zaměstnanců věznic o mezinárodních pravidlech zacházení s vězni, pořádání koncertů pro vězně či poskytování psychologické podpory vězňům. Nezbytným základem celé jejich činnosti je monitoring věznic, při němž je pravidelně vyhodnocováno zacházení s vězni, hygienické podmínky či dostupnost lékařské péče ve věznicích. V roce 2007 byl však pracovníkům orgány Náhorního Karabachu vstup do věznic zakázán na dlouhých osm let. 

JAK JSME POMOHLI
Kampaň, kterou podpořilo NESEHNUTÍ byla zaměřená na obnovení nezávislého občanského monitoringu situace ve věznici v karabašském městě Šuša. Na počátku roku 2015 skončila kampaň úspěchem a iniciativě bylo umožněno provádět monitoring vězení a organizovat tam akce pro vězně i místní zaměstnance. Kampaň pomohla pracovníkům Centra občanských iniciativ znovu rozjet jejich činnost a zlepšily se tak nejen podmínky výkonu trestu ve vazbě, ale také psychický stav a právní povědomí vězňů.