Gruzie

Obhajoba potřeb etnických menšin zvýšením účasti mládeže na rozhodování


Centrum občanské angažovanosti a aktivismu (CEAC)

2023

Municipalita Marneuli leží na jihu Gruzie, nedaleko od hranic s Ázerbájdžánem a Arménií. Žije zde mj. velká skupina etnických Ázerbájdžánců.

Centrum občanské angažovanosti a aktivismu (CEAC) s podporou NESEHNUTÍ zde realizovalo projekt "Obhajoba potřeb etnických menšin", jehož cílem byla podpora zajištění potřeb obcí kačaganské komunity v municipalitě Marneuli prostřednictvím aktivismu mládeže a zvýšení účasti mládeže na rozhodování na místní úrovni.

V rámci projektu proběhla tři školení pro mladé lidi o místní samosprávě, občanských hnutích a advokačních kampaních s cílem aktivizovat mladé lidi žijící v komunitě a poskytnout jim relevantní teoretické znalosti. Ve spolupráci s mladými lidmi byly identifikovány hlavní problémy v komunitě a natočeny a zveřejněny tři videoklipy, které přispěly ke zvýšení povědomí ve společnosti o aktuálních problémech, které bude místní správa řešit.

Kromě toho byly publikovány dva blogové články o potřebách komunity a Rádio Marneuli bude za účasti mladých lidí vysílat pořady o potřebách a problémech komunity.s

Ve spolupráci s CEAC a členy komunity byla vypracována strategie advokační kampaně, která má dále upozornit na aktuální problémy prostřednictvím petice.

V budoucnu bude CEAC i nadále hájit zájmy komunity a komunikovat s radou a zastupiteli města Marneuli, účastnit se zasedání městské rady a usilovat o to, aby samospráva Marneuli zohlednila potřeby komunity v obecním rozpočtu na rok 2024 i v dalších letech.

Ve spolupráci s partnerskou organizací Abkhazintercont a místním facilitátorem uspořádalo NESEHNUTÍ plánování a aktualizaci plánu kampaně, kde měli účastníci možnost plánovat společně s dalšími dvěma podpořenými iniciativami z Akhaltsikhe a Telavi. NESEHNUTI také poskytlo finanční podporu na realizaci kampaně a po celou dobu kampaně jsme byli s iniciativou v pravidelném kontaktu.