Arménie

Ne-viditelné osobní příběhy arménských žen


Iniciativa: Spitak Helsinki Group –  iniciativa Healing pot
Místo: Spitak
Rok: 2018
Web: https://www.fb.com/Spitak-Helsinki-Group-235390256573181

Iniciativa Healing pot vytvořila skupinu třinácti žen z města Spitak a okolních vesnic (taková iniciativa vznikla v tomto místě vůbec poprvé), která společně otevírala osobní příběhy s tématy genderově podmíněného násilí a diskriminace. S ženami pracovala dvojice žen vzdělaných v psychologii, náplní práce bylo sbírání orální historie různými kreativními metodami a prostředky na sebevyjádření. Takto byla posbíráno množství osobních příběhů, které byly veřejnosti představeny formou výstavy. Další formy propagace jsou už nad rámec aktivit naplánovány pro rok 2019.

Cíl bylo zviditelnit problematiku genderově podmíněného násilí a diskriminace, detabuizovat toto téma, dodat odvahu konkrétním ženám v rurálních  oblastech se svými příběhy vyjít ven a rozrušit mýty o nedotknutelnosti žen a bezmezné úctě k nim, živené místní patriarchální společností.