Gruzie

Naše práva


organizace: Odzbrojení a nenásilí

místo: Tbilisi

rok: 2011

Projekt byl zaměřený na ochranu práv dětí se zdravotním postižením, které žijí a učí se v internátních školách v Tbilisi a jsou tedy výrazně znevýhodněnou skupinou s omezenými možnostmi bránit svá práva.

V rámci projektu se uskutečnily dva vzdělávací semináře o lidských právech: jeden pro pedagogy a druhý pro děti. Proběhla soutěž výtvarných prací pro děti – účastníky semináře, vítězné obrázky byly použity pro výrobu plakátů propagujících ochranu práv dětí s omezenými možnostmi.

Kromě toho byl zorganizován přátelský fotbalový turnaj pro smíšené týmy dětí z vnitřně přesídlených rodin a děti s handicapem, což pomohlo snížit vzájemné dosavadní napětí mezi těmito dvěma skupinami dětí žijících nedaleko sebe.