Abcházie

My můžeme taky


organizace:Svět bez násilí

místo: Gali, Očamčira, Tkvarčeli, Abcházie

rok: 2013

Zlepšování životních podmínek dětí s postižením je dlouhodobým procesem. Tato iniciativa vychází z předpokladu, že je potřeba usilovat o integraci dětí s postižením do společnosti. Organizace se snaží zvýšit informovanost o tomto tématu ve společnosti a tím zvýšit i společenský tlak na zlepšování podmínek pro tyto děti.

Projekt zahrnuje mediální práci, kulaté stoly, diskuze s rodiči a novináři, tematickou výstavu a zapojení dobrovolníků do práce s dětmi s postižením i konkrétní práci s těmito dětmi.