Arménie

Mládež a ekologické projekty z kompenzačních fondů


NGO Center (http://ngoc.am/en/)

Organizace dlouhodobě pracuje s mládeží a snaží se ji vtáhnout do procesů týkající se ochrany životního prostředí a lidských práv. V rámci projektu Youth Empowerment se mladí lidé nejprve vzdělávali v oblasti občanské aktivity, ochrany životního prostředí nebo využití různých nástrojů v aktivismu (nová média, kampaně ad.) Mladí lidé ze 3 regionů, které jsou postiženy těžbou, definovali hlavní ekologické problémy, se kterými se jejich regiony potýkají.

Při setkání se zástupci a zástupkyněmi Ministerstva životního prostředí Arménie společně debatovali o tom, jak na problémy reagovat a jak může ministerstvo účinně podpořit vznik více ekologických projektů, které budou hrazeny z kompenzačních fondů plněných těžebními společnostmi.

Na podporu vzniku takových projektů NGO Center vytvořilo sborník realizovaných ekologických projektů v obcích a městech se související legislativou. Sborník má sloužit pro obce, které si žádají o kompenzační projekty i pro ministerstvo a další instituce, které projekty posuzují.