Gruzie

Lidská práva pro všechny


organizace: LGBT Georgia

místo: Gruzie

rok: 2013

Organizace LGBT Georgia se snaží bořit silně zakořeněné společenské předsudky a poskytuje veřejnosti adekvátní a pravdivé informace týkající se sexuálních menšin.

Cílem těchto aktivit je zabezpečit osobám s minoritní sexuální orientací stejná práva a příležitosti a pomoci jim integrovat se do společnosti. NESEHNUTÍ na konci roku 2013 podpořilo uspořádání veřejné diskuze v Tbilisi týkající se homofobie, genderových problémů a ochrany lidských práv menšin.