Gruzie

Lepší podmínky pro chodce v tbiliském předměstí Didi Dighomi


Iniciativa: Iare Pekhit

místo: Tbilisi, Gruzie

období: 2018-2019

Iniciativa v hlavním městě Gruzie Tbilisi s názvem Iare Pekhit („chodit pěšky“) ve spolupráci s místními obyvatelkami a obyvateli i samosprávou zahájila výzkum pěší dopravy v předměstí Didi Dighomi. Během něj chce s využitím osvědčených zahraničních metodik mapovat chování a potřeby chodců a chodkyň a také největší překážky v jejich pohybu. Výsledky výzkumu budou prezentovány na veřejném projednání na jaře 2019.

Na základě výstupů z diskuze s veřejností, politickou reprezentací a veřejnou správou pak bude vytvořen a prosazován návrh plánu pěší dopravy Didi Dighomi obsahující sadu konkrétních opatření, které by měly zlepšit podmínky pro chodce i chodkyně. Tbilisi je město významně trpící přebujelou a agresivní individuální automobilovou dopravou, nekvalitní veřejnou dopravou, nevyhovující infrastrukturou pro pěší a zcela chybějící infrastrukturou pro cyklistickou dopravu. Iare Pekhit je vzácnou iniciativou usilující o změnu tohoto stavu a přiblížení dopravy v Tbilisi moderním městům poskytujícím rovnoměrné podmínky jednotlivým druhům dopravy.