Gruzie

Last Call – poslední volání


organizace: Naučně-intelektuální klub Dialog generací

místo: Kutaisi, Gruzie

rok: 2012

Kvůli neutěšené ekonomické a potažmo i sociální situaci mnoha gruzínských rodin mají rodiče často nedostatek času a energie pro výchovu dospívajících. Mladí lidé se tak s problémy dospívání musí mnohdy potýkat sami, což často vede například k nezralým sexuálním vztahům s nežádoucími důsledky.

Zejména mladé dívky často nemají informace o tom, jak takovým důsledkům předcházet a již vůbec nevědí, jak se s nimi vyrovnat. Jejich dospívání pak provázejí předčasné sňatky, deprese nebo dokonce sebepoškozující jednání.

Díky podpoře NESEHNUTÍ v druhém největším městě Gruzie Kutaisi zahájila svůj provoz Linka důvěry, která zde do té doby neexistovala. Linka poskytuje mládeži možnost získat potřebné informace nebo radu, případně „jenom“ najít člověka ochotného naslouchat. Na anonymní lince důvěry jsou k dispozici psycholog, pedagožka a právník, kteří jsou 24 hodin denně připraveni odpovídat na otázky nebo pomáhat řešit problémy volajících. I díky dobré propagaci služby začalo brzy Linku důvěry využívat nemalé množství klientů a klientek.

Nejvýznamnějším případem, který pracovníci linky řešili, byl mladý chlapec, který volal, že se chystá spáchat sebevraždu. Přesvědčili ho, aby jim řekl, kde je a vyrazili za ním. Našli ho už ležet na kolejích, nicméně podařilo se jim ho od záměru odradit a zajistit mu další péči. Došlo tak vlastně na původní název projektu – „poslední volání“ – a to, že se podařilo chlapci zachránit život, dokazuje nenahraditelnost této služby.

NESEHNUTÍ proto podporuje sdružení provozující linku ve shánění finančních prostředků, které by umožnili pokračování provozu linky. V plánu je také rozvoj služby i o anonymní poradnu, kam by mohli mladí docházet osobně, neboť se ukazuje, že telefonní služba zdaleka nestačí pro řešení všech problémů mladých.