Gruzie

Kdo jsme? Vegetariáni, informující o svém životním stylu


organizace: Asociace nevládních organizací Shida Kartli

místo: Chašuri, Gruzie

rok: 2012

Navzdory různým celosvětovým kampaním jsou v Gruzii práva zvířat dosud výrazně opomíjeným tématem.

Na tuto situaci se snaží reagovat Asociace nevládních organizací Shida Kartli svou informační kampaní o právech zvířat a vegetariánství. Sdružení vydalo čtyři čísla tematického časopisu, různé informační materiály o vegetariánství, do televizního vysílání zařadilo několik spotů propagující toto téma a zajistilo propagaci v novinách. Navíc uspořádalo několik besed se studenty a studentkami na školách, což umožnilo s mladými lidmi přímo diskutovat o problematice práv zvířat a konzultovat jejich názory a zkušenosti. Jde o jeden z prvních pokusů vnést téma ochrany práv zvířat a téma vegetariánství do veřejného prostoru v Gruzii vůbec.