Abcházie

Kampaň za zvýšení povědomí o domácím násilí ve východní Abcházii


Organizace: Avangard

místo: Gal/i, Abcházie

rok: 2014-2015

Žensko-právní NNO Avandgard povede kampaň, jejímž cílem je zvýšení povědomí problematice domácího násilí a genderové rovnosti. Kampaň bude zaměřena na region Gal/i (zejména na menší obce, kde je přístup k informacím velmi omezený) a bude klást důraz na témata domácího násilí, násilí páchaného na ženách, prevenci konfliktu a možnosti řešení problému domácího násilí.

Organizace Avandgard vytvoří a bude aktivně rozšiřovat mezi veřejnost novou sadu tištěných materiálů (s využitím českých a evropských zkušeností v prevenci domácího násilí), putovní foto výstavu a bude problém medializovat. Zorganizuje také dva výzkumy, které budou zjišťovat názory a míru povědomí ve veřejnosti o těchto problémech.

Iniciativa Avandgard se v minulém roce aktivně účastnila mezinárodní kampaně „16 dní aktivismu proti násilí páchanému na ženách: