Ukrajina

Kampaň za zveřejňování hospodaření městských firem s veřejnými prostředky


Iniciativa: «Otevřený přístup»

Místo: Kremenčuk, Poltavská oblast

Rok: 2017

Web: http://www.telegraf.in.ua/plots/open-access/

Iniciativa novinářek v středoukrajinském Kremenčuku se zaměřila na veřejnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky a zmenšení prostoru pro případné korupční aktivity. Svou pilotní kampaň zaměřenou na zveřejňování majetkových přiznání ředitelů městských firem, jíž poukazovaly na disproporce mezi oficiálními příjmy a majetkem některých z nich, rozšířily o rok později o další téma.

Kampaň si kladla za cíl dosáhnout toho, aby městské podniky zveřejňovaly, jak nakládají s veřejnými prostředky, kterými do jejich rozpočtu každoročně město významně přispívá. Podobně jako v ČR, ani v Ukrajině není totiž hospodaření těchto podniků transparentní, což umožňuje vzniknout i tak absurdním výdajům, jakým je 500 000 hřiven (asi 425.000 Kč) za dodávku kefírů.

Iniciativa “Otevřený přístup” proto usiluje o to, aby město zveřejňovalo veškeré informace o hospodaření svých firem on-line ve formátu otevřených dat. Kromě mediální a odborné práce a jednání s vedením města zorganizovala také iniciativa dva semináře o otevřených datech pro studenty zapojené do příprav nových městských webových stránek.

Iniciativa také během kampaně upozornila na korupční schéma v souvislosti s pořádáním zářijových oslav Dne města Kremenčuk 2017, kdy se městský odbor kultury a několik městských firem měly dopustit protiprávního jednání. Iniciativa dva měsíce shromažďovala dokumenty, aby postup těchto institucí žalovala u Zmocněnce pro lidská práva Parlamentu Ukrajiny. Ten případ postoupil soudu. Zároveň byl podán podnět Státnímu auditorskému úřadu Ukrajiny a místní policii.

Místním novinářkám se podařilo netransparentní hospodaření města a jeho firem tematizovat, nastolit veřejnou debatu a prostřednictvím dialogu s vedením města zahájit kroky k nutné změně.