Ukrajina

Kampaň za zřízení online přenosu zasedání komisí a zastupitelstva


Iniciativa «Bilozerské centrum regionálního rozvoje»

Místo: Bilozerka, Chersonská oblast

Rok: 2017

Web: http://bilozerka.info/

Postupující trend emancipace části občanské společnosti lze pozorovat i v odlehlých ukrajinských regionech, jak dokládá kampaň iniciativy v okresním městě Bilozerka. Ta se snažila docílit toho, aby dvě obce okresu – Stanislav a Široka Balka – zřídily a spravovaly nejen online přenos ze zasedání zastupitelstva, které schvaluje všechna důležitá rozhodnutí včetně rozpočtu, ale rovněž ze zasedání komisí – zejména té rozpočtové, která projednává detaily rozpočtu před jeho schválením v zastupitelstvu.

Iniciativa prostřednictvím zřízení online přenosu (více než 900 zhlédnutí) zajistila pohodlný přístup k procesu vytváření a schvalování rozpočtu občanům a občankám, kteří tak měli od června 2017 možnost dokumenty připomínkovat a přicházet s vlastními návrhy. Kromě online přenosu sesbíraly představitelky iniciativy připomínky k rozpočtům obcí od více než 40 občanů a občanek Stanislavu a Široké Balky.

V rámci procesu decentralizace však v říjnu 2017 došlo ke sloučení těchto dvou obcí. Iniciativě se v listopadu podařilo u nového zastupitelstva prosadit online přenos do pravidel jeho jednání. Zároveň pro něj představitelky iniciativy uspořádaly semináře o právech a povinnostech obecních zastupitelů a zastupitelek a o tom, jak elektronicky podat podnět k prošetření korupčního jednání, jehož by případně byli svědky.

Progresivním opatřením – Stanislav a Široka Balka byly prvními obcemi v okresu s online přenosem – se dle slov iniciativy inspirovala i starostka Bilozerky, která se nyní zasazuje o zprůhlednění fungování městského zastupitelstva touto formou.