Ukrajina

Kampaň za přijetí programu genderové rovnosti na úrovni oděské oblasti


iniciativa: Institut političeskoj informacii (Institut politických informací)

web: http://www.politinfo.net/

místo: Oděsa, oděská oblast, Ukrajina

období: 2016

Iniciativa chce v rámci kampaně prosadit přijetí programu genderové rovnosti na úrovni oděské oblasti, jak všem ukrajinským oblastem ukládá před lety přijatý, ale široce nerespektovaný zákon. Program obsahuje zcela konkrétní opatření, například v podobě kvót či návrhů úprav veřejných budov tak, aby byly přístupné rodičům s dětmi.

V Ukrajině patří téma genderové rovnosti mezi ta dlouhodobě bagatelizovaná a opomíjená, a to jak veřejností, tak politiky, kteří argumentují důležitějšími problémy, například ozbrojeným konfliktem na východě země. Iniciativa se proto ve své strategii soustředila na navázání spolupráce s úspěšnými političkami a podnikatelkami v oděské oblasti, jež by mohly napomoci prolomit stereotypy, které kolem genderové rovnosti panují.