Ukrajina

Kampaň za právo na bydlení dětí odcházejících z dětských domovů


Iniciativa: «Aliance na ochranu práv dětí»

Místo: Oděsa, Oděská oblast

Rok: 2017

Platforma sociálních organizací Oděské oblasti pracujících s dětmi z dětských domovů usilovala svou kampaní o to, aby začal být naplňován před lety přijatý, ovšem nedodržovaný program, který by garantoval bydlení plnoletým sirotkům opouštějícím dětské domovy.

Konkrétním cílem kampaně tak bylo pravidelné vyčleňování financí z oblastního, okresních a obecních rozpočtů, za něž by bylo možné navyšovat kapacitu bydlení této obdoby Domů na půli cesty, které napomáhají snazší integraci a osamostatnění již tak znevýhodněných dětí z dětských domovů.

Kampaň byla stoprocentně úspěšná – z oblastního rozpočtu bylo pro tyto účely vyčleněno na rok 2017 pět milionů hřiven (asi 4 miliony korun) a dalších pět milionů hřiven z okresních rozpočtů. To samé platí i pro rok 2018. Celkem jde tedy o 20 milionů. Z těchto prostředků by měla být financována koupě či pronájem 65 bytových jednotek (dosud bylo oblastními a okresními zastupitelstvy rozhodnuto o financování 13 milionů hřiven), což by společně se státním programem financujícím dalších 70 bytových jednotek mělo zabezpečit domov pro 200 dospělých sirotků. Toto číslo tvoří přibližně 10 % cílové skupiny v Oděské oblasti.