Ukrajina

Kampaň proti černé těžbě dřeva


Iniciativa: «Centrum investigativní žurnalistiky»

Místo: Mykolajiv, Mykolajivská oblast

Rok: 2017

Web: http://nikcenter.org/

Kampaň investigativních novinářů a místních ekologických iniciativ reagovala na odhalení, že na území města Mykolajiv dochází k černé těžbě dřeva, na níž se podílejí úředníci i místní politici. Například samotný šéf mykolajivské ekologické inspekce si postavil rozsáhlé rodinné sídlo na ilegálně vykáceném pozemku.

Kampaň si kladla za cíl podobným excesům zabránit tak, že by město umožnilo místní občanské společnosti podílet se na správě zeleně. V rámci kampaně vznikla koalice “Za zelený Mykolajiv”, do níž vstoupilo deset místních organizací. Těm se nakonec podařilo právně formulovat a prosadit vyhlášku, která zakotvuje účast občanské společnosti na procesu o rozhodování kácení stromů na území Mykolajivu do závazných pravidel fungování městského odboru plánovaní.

Vyhláška byla přijata v lednu 2018. Jedním z dílčích cílů kampaně bylo zmenšit počet pokácených stromů meziročně o dvě třetiny, což se podle oficiálních čísel povedlo (v roce 2016 bylo vykáceno 1799 stromů, zatímco v roce 2017 pouze 451).