Abcházie

Kampaň proti absolutnímu zákazu potratů v Abcházii


iniciativa: neformální iniciativní skupina

místo: Suchum/i, Abcházie

období: 2016-2017

Kampaň neformální iniciativní skupiny vznikla z dobrovolných spolupracovníků a spolupracovnic nevládních organizací Centrum humanitárních programů a Asociace žen Abcházie.

Reaguje na situaci vzniklou v důsledku přijetí nové abchazské legislativy v lednu 2016, která zavedla absolutní zákaz umělého přerušení těhotenství, jež v současnosti není možné provést ani z důvodů zdravotních, z důvodu znásilnění, ohrožení života apod.

Za umělé přerušení těhotenství v Abcházii nyní hrozí trestní odpovědnost. Důsledkem nové legislativy je rozvoj tzv. „potratové turistiky“ obyvatelek Abcházie do sousedních oblastí (jak na území Gruzie, tak i Ruska). Existují obavy, že vzniknou „nelegální potratové kliniky“ v Abcházii.

Cílem kampaně je zrušení absolutní restrikce na umělé přerušení těhotenství, tlak na vznik podpůrných míst pro ženy stojící před danou volbou a hledání jiných způsobů pomoci v dané životní situaci.

Prostředkem kampaně je široká veřejná kampaň (výzkumy, TV reportáže a spoty, veřejné diskuse, medializace, odborné expertízy ad.) obracející se na vybrané cílové skupiny s cílem ukázat nebezpečí plynoucí ze současné absolutní restrikce a hledající jiné způsoby a pomoci ženám v tísni.