Gruzie

Integrace venkovských žen pomocí sociálních sítí


organizace: Asociace Ženy pro regionální rozvoj

místo: region Imereti, Gruzie

rok: 2012

Jedním z nejzásadnějších témat gruzínské společnosti je nerovnost v přístupu žen na trh práce i do veřejného prostoru obecně. To se nejvýrazněji projevuje ve venkovských oblastech, kam se také soustředí aktivita asociace Ženy pro regionální rozvoj. Ta pořádá pro představitelky venkovských škol v deseti vybraných vesnicích regionu Imereti cyklus školení a workshopů o právech a možnostech žen, o podnikání na venkově (včetně praktických ukázek přípravy podnikatelských plánů), o inovacích v rozvoji venkova a o práci s informačními technologiemi a novými médii.

Jelikož se tradičně na gruzínském venkově ženy obracejí na učitelky v podstatě „se vším možným“, i tyto nové znalosti a zkušenosti se snadno rozšíří mezi ženami ve vesnicích. V návaznosti na workshopy vznikla facebooková skupina, kde mohou nejen účastnice školení, ale i další ženy sdílet informace a kontakty a pokládat otázky odborným lektorkám ze seminářů.