Gruzie

Iniciativa za čisté město


organizace: Kalta Imedi

místo: Achalciche, Gruzie

rok: 2013

Iniciativa se zaměřuje na vzdělávání studentů a studentek v oblasti ekologie, sběru odpadu a recyklace – na Kavkaze zatím opomíjená témata.

Kromě toho prakticky řeší problém černé skládky v okolí školy v Akhaltsikhe – po jednání se podařilo přesvědčit místní samosprávu o nutnosti umístit do blízkosti školy kontejnery na odpad a pravidelně je vyvážet. S žáky školy pak proběhla akce čištění okolí školy, včetně strouhy zanesené odpadky.

foto Gruzie Akhaltsikhe 2