Abcházie

I my jsme děti


organizace: Svaz studentů abchazské univerzity

místo: Abcházie

rok: 2012

Iniciativa otevírá důležité téma, které je v místní společnosti zatím do značné míry tabu: zabývá se otázkou začlenění dětí s postižením mezi ostatní děti.

Děti s postižením jsou totiž buď umístěny v jediné abchazské speciální škole ve městě Sukhum, nebo nechodí do školy vůbec. V rámci projektu proběhla tematická schůzka zástupců různých zainteresovaných skupin – nevládních organizací, médií, učitelů, ředitele školy – kde proběhla diskuze o možnostech zlepšení situace a padly konkrétní návrhy.

Studenti a studentky abchazské univerzity připravují celodenní program pro děti s postižením ve speciální škole, probíhá komunikace s odpovědnými politiky a vedením školy. V budoucnu se plánuje nejen výlet dětí s postižením do Soči, neboť většina z nich nikdy nikde nebyla, ale hlavně velká prezentace tématu, které by se mohli zúčastnit i zodpovědní úředníci a kde by měly být podrobně identifikovány konkrétní systémové změny, jež je třeba prosadit ke zlepšení situace.