Jižní Osetie

Genderové vzdělávání na univerzitě


Organizace: Univerzitní iniciativní skupina

Místo: Tskhinval/i

Roky: 2014-2015

Záměrem iniciativní skupiny je zavést genderové vzdělávání do běžného programu na univerzitě v Tskhinval/i. Pilotní vzdělávací program bude připraven na základě zahraničních zkušeností.

Skupině se v loňském roce povedlo zavést na univerzitě environmentální vzdělávací program.