Ukrajina

Genderová rovnost v podnikání


Organizace: Iniciativa Полтавский союз женщин  «Чураивна» (Poltava Women´s Union „Churayivna“)
místo: Poltava
rok: 2015

Poltavská nezisková organizace usiluje o včlenění aspektu genderové rovnosti do programu o podpoře podnikání na úrovni poltavské oblasti, k němuž má dojít v období před podzimními komunálními volbami.