Gruzie

Gender Pay Gap v Gruzii


Iniciativa: Union Sapari

Místo: Tbilisi

Období: 2018-2018

Unie Sapari se dlouhodobě věnuje postavení žen v gruzínské společnosti, genderově podmíněné diskriminaci, domácímu a ekonomickému násilí páchanému na ženách.

V rámci aktuální kampaně Unie Sapari upozorňuje na problém rozdílu odměňování mezi ženami a muži (gender pay gap), který podle dostupných údajů v současnosti v Gruzii činí 35 %. Cílem kampaně je prosadit do gruzínské legislativy povinnost velkých zaměstnavatelů poskytovat statistickému úřadu data o zaměstnávání žen a mužů, včetně informací o odměňování. Jedná se o první důležitý krok na cestě k řešení problémů nerovného odměňování na genderovém základě.