Gruzie

Etickými kodexy proti hate speech na univerzitách a v politických stranách


iniciativní skupina: LGBT Gruzie

místo: Tbilisi, Gruzie

období: 2016-2017

Skupina, která vznikla z organizace LGBT Georgia, si klade za cíl přimět státní univerzity ve Tbilisi, Kutaisi a Batumi, aby přijaly etický kodex zabraňující šířit při veřejných projevech hate-speech vůči menšinám.

K podobnému etickému kodexu by se měly také zavázat vybrané politické strany, aby ani ony nešířily nesnášenlivost mezi obyvatelstvem. Aktivitami kampaně budou veřejná setkání se studentskými skupinami o důsledcích hate-speech a jeho kořenech, bude zaslán oficiální dopis univerzitám s žádostmi o přijetí kodexu, proběhnou uzavřená jednání se zainteresovanými, oficiální prezentace významu etických kodexů atd.

Aktivity budou doprovázeny publicitou – medializací tematických článků a blogů.