Abcházie

EducaTED Generation


Iniciativa: IQan

Místo: Očamčira, Abcházie

Období: 2018-2019

Nově vzniklá organizace působí v Očamčirském okrese, který je z hlediska občanských aktivit a působení občanských iniciativ opomíjenou oblastí. V organizaci působí zejména mladí lidé (z nichž někteří prošli vzdělávacími aktivitami NESEHNUTÍ) a jejich cílem je vytvořit prostředí a prostor pro občanskou angažovanost mládeže především v Očamčirském okrese. Jako metodu aktivizace zvolili na Abcházii inovativní formát TEDtalks (Technology, Education, Design), pomocí kterého plánují zapojit do svých aktivit okolo 100 mladých lidí ve věku 15-25 let. Prostřednictvím veřejných diskusí, intelektuálních debat, projekcí filmů s diskusí apod. motivují mladé lidi k zájmu o společenská témata jako je občanský aktivismus, role médii, ochrana životního prostředí, ochrana práv zvířat či problémy malých měst atd.