Ukrajina

Doprava ve městě Cherson


Iniciativa: nezisková organizace Doprava Chersonské oblasti

Místo: Cherson, Chersonská oblast

Rok: 2018

Web: https://www.facebook.com/groups/kstrans/about/

Podle ukrajinských zákonů mají určité skupiny obyvatel právo na bezplatnou přepravu v městské veřejné dopravě – jedná se například o důchodce nebo válečné veterány. Ve městě Cherson se ale tohoto práva domáhají těžko – jen dva z devíti dopravců bezplatnou přepravu umožňují. Jedním z důvodů je netransparentně a ne zcela spravedlivě nastavený systém, jakým město poskytuje kompenzace dopravcům za tyto „bezplatné“ cestující.

Občanská iniciativa, která se fungování veřejné dopravy v Chersonské oblasti věnuje dlouhodoběji, připravila návrh spravedlivějšího systému, který by umožnil bezplatnou přepravu sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel u všech dopravců a zároveň zamezil korupci.

Výsledkem jednání, odborné práce iniciativy a občanské kampaně je rozhodnutí města o sjednocení režimu veřejné dopravy a zajištění bezplatné přepravy pro ty, kdo na to mají nárok. Rozhodnutí zahrnuje i další vylepšení, jako třeba nákup nových trolejbusů či vybavení všech vozů zařízeními umožňujícími sledování polohy v reálném čase.

Články o kampani: 12 (v ukrajinštině)