Ukrajina

Čisté prostředí jako cesta pro rozvoj


Iniciativa: V jednanni sila (V jednání je síla)

místo: Ljubimovka, Chersonská oblast, Ukrajina

období: 2016

Iniciativa V jednání je síla usiluje v rámci kampaně o to, aby obec Ljubimovka v chersonské oblasti zavedla funkční systém nakládání s odpadem a zamezila tak rozšířené praxi vytváření černých skládek.

Ty vznikají především v důsledku chybějícího zajištění zpracování odpadu. Kampaň tlačí především na to, aby došlo k vytvoření místa na ukládání bioodpadu a aby obec vyčlenila prostředky na pracovní místo, které by provoz takového místa zajišťovalo. V případě správného nakládání s bioodpadem bude vedlejším přínosem i drobný příjem do obecního rozpočtu v podobě prodeje kompostu.