Abcházie

Chraň se! Nasaď si roušku!


Sociálně kulturní fond Abcházie patří mezi nejaktivnější abchazské občanské organizace. Dlouhodobě se věnuje ověřování informací v médiích a fact.checkingu, a pořádá také online semináře na nejrůznější aktuální témata, která se v abchazské společnosti řeší. Semináře nazvané Bity Chas pravidelně sledují stovky lidí.

Ve vrcholném období pandemie se členové a členky organizace zaměřili na zdůraznění přínosů ochranných opatření, která brání nekontrolovanému šíření onemocnění Covid-19 nejen v Abcházii. Výsledkem jejich úsilí byla informační kampaň Chraň se! Nasaď si roušku! Kampaň upozorňovala nejen na rizika onemocnění, ale hlavně na to, jak se mu účinně bránit. Probíhala zejména na sociálních sítích Facebook a Instagram, a organizace do ní zapojila také lékaře. Osvětu o ochranných opatřeních rozšířil Sociálně kulturní fond Abcházie do veřejného prostoru v dostatečné míře prostřednictvím nejrůznějších videoklipů, bannerů a posterů.