Ukrajina

Cherson bez násilí


Sociální pracovníci a pracovnice z jihoukrajinského Chersonu se rozhodli zbudovat útočiště pro oběti domácího násilí. Rozsah domácího násilí je v dané oblasti hrozivě vysoký: odhadem až 1 ze 3 místních žen se s domácím násilím potýká. Policie sice může agresora zadržet na 3 hodiny, poté se však vrací do rodiny a žena je nucena dále žít s násilníkem.

Místní správa nezajišťuje obětem žádné útočiště, kde by se mohly fyzicky ukrýt před agresorem, ačkoliv ji k tomu zavazuje evropské i místní právo.  Organizace Liga sociálních pracovníků se rozhodla situaci změnit a oslovit místní politiky prostřednictvím kampaně s názvem Cherson - území bez násilí.

JAK JSME POMOHLI
NESEHNUTÍ podpořilo finančně začátek kampaně a pomáhalo také s plánem jednotlivých kroků kampaně. Podařilo se vytvořit koalici 18 místních nevládních organizací, které opakovaně upozorňovaly místní zastupitelstvo a městskou radu na nutnost vzniku azylového domu pro oběti domácího násilí. Uskutečnily se též tři schůzky se starostou Chersonu.

Díky činnosti odvážných ukrajinských aktivistek a aktivistů bylo v Chersonu otevřeno první krizové centrum pro ženy a oběti domácího násilí. Mimo psychosociální péči a právní poradenství centrum poskytuje také azylové bydlení.