Ukrajina

Chceme recyklovat použité baterie


Iniciativa: Agentura pro ekonomický rozvoj

Místo: Vozněsensk, Mykolajivská oblast

Rok: 2018

Web: http://www.aer.net.ua/

Aktivní mládežnická skupina působící při Agentuře pro ekonomický rozvoj se již delší dobu zabývá ekologickými tématy ve městě Vozněsensk, mimo jiné sběrem použitých baterií ve školách, obchodech a jiných veřejných místech. Továrna zpracovávající tyto vybité baterie ovšem přestala fungovat a náhradní odbytiště zatím neexistuje – iniciativě se tak na dvoře hromadily pytle se sesbíranými použitými bateriemi.

V občanské kampani proto iniciativa přesvědčila město, aby poskytlo prostory pro sklad tohoto toxického odpadu, kde je nyní dočasně skladován, než se podaří systémově vyřešit jeho recyklaci. Součástí kampaně bylo i vylepšení systému sběru použitých baterií ve městě a větší zapojení veřejnosti, od škol přes místní bytová družstva až po lokální podnikatele. Po dvou letech od ukončení kampaně funguje ve městě 15 lokalit sběru použitých baterií a ve skladu se jich nacházejí přibližně 2 tuny. Takové množství jedovatého odpadu by jinak skončilo volně na skládce.