Abcházie

Bezpečná cesta


organizace: Suchumský dům mládeže

místo: Abcházie

rok: 2012

Silniční doprava je v Abcházii bezpečnostním tématem číslo jedna – na piráty silnic a časté nedodržování silničních pravidel doplácejí během častých nehod zdravím i životem dospělí, děti i staří lidé.

Proto se ke zviditelnění tématu vede již několik let veřejná kampaň. V minulých letech se využívaly „tradiční“ prostředky komunikace, jako pouliční reklamy nebo televizní reportáže i reklamy. Kromě informační kampaně se aktivity zaměřovaly také na prevenci, tzn. na vzdělávání zejména dětí a mladých lidí v oblasti dodržování pravidel silničního provozu – takto zaměřený projekt podpořilo v roce 2011 i NESEHNUTÍ.

V roce 2012 jsme podpořili rozvoj informačně-osvětové kampaně prostřednictvím využití nových médií, zejména sociálních sítí (Facebook), kde má veřejnost možnost upozorňovat na nedodržování bezpečnosti na cestách a také může zasílat dotazy pro inspektorát silničního provozu.

Skupina na Facebooku – Безопасная дорога в Абхазии (v ruštině).