Gruzie

Anti-bet: kampaň za regulaci hazardu


organizace: RICDOG (Naučně-intelektuální klub Dialog generací)

místo: Kutaisi, Gruzie

rok: 2013

Během fungování námi podpořené linky důvěry pro děti a mládež v Kutaisi se ukázalo, že jednou z častých příčin, proč se gruzínská mládež dostává do problémů, je hraní na výherních automatech, v kasinech, hernách a sázkových kancelářích. V Gruzii sice existuje zákon, který zavádí věkové omezení pro hazardní hry, provozovatelé jsou podle něj ale pouze oprávněni požadovat prokázání věku u těch zákazníků a zákaznic, kteří vypadají na to, že by mohli být nezletilí. Neznamená to plnou odpovědnost provozovatelů za věk osob uvnitř kasin a heren, není tedy možné ani stanovovat provozovatelům jakékoliv sankce.

Aktivní skupina nejprve provede výzkum na několika školách v Kutaisi, zjištěné údaje o tom, kolik nezletilých hraje hazardní hry a do jaké míry, pak poslouží v další fázi kampaně. Ta se zaměří na změnu zákona tak, aby provozovatelé heren a kasin byli plně zodpovědní za to, že v jejich provozovnách nebudou hrát nezletilí, a v případě porušení jim budou hrozit sankce: především pokuty, v případě opakovaného porušení zákona by to ale měla být i ztráta licence.

Kromě výzkumu na školách proběhne také příprava pilotního vzdělávacího programu o rizicích gamblerství, ten by měl být inspirován úspěšnými zahraničními programy na toto téma. Program proběhne nejprve ve škole, v níž výzkum ukáže na nejzávažnější problémy s hraním nezletilých.

Kampaň za větší regulaci hazardu v Gruzii jsme podpořili nejen finančně, ale pomohli jsme ji také sdružení strategicky naplánovat. Koordinátorka kampaně navíc přijede na měsíc do Česka, aby zjistila, jakým způsobem se občanské iniciativy snaží regulovat hazard tady.

Teenageři vcházejí do herny. Předměstí Gldani, Tbilisi, Gruzie.