Arménie

Aktivní společnost, čisté prostředí


organizace: Rozvojové centrum Mush

místo: Gyumri, Arménie

rok: 2013

Po velkém zemětřesení, které zasáhlo druhé největší arménské město Gyumri v roce 1988, započala výstavba nových panelákových sídlišť pro lidi postižené zemětřesením. S pádem Sovětského svazu se ovšem jejich výstavba zastavila a ve vzdálenosti několik kilometrů od města vznikla obydlená torza panelákových osad. Ty jsou dnes v katastrofálním stavu: mimo jiné chybí svoz odpadu, veřejná doprava či pouliční osvětlení.

Aktivistky z rozvojového centra Mush zapojily obyvatele těchto sídlišť do jednání s místní samosprávou a už se jim podařilo dosáhnout toho, aby k sídlištím Sheram, Ashotsq a Shirakatsi zajížděla veřejná doprava (maršrutky). Ve všech třech sídlištích byly také umístěny kontejnery, zajištěn pravidelný svoz odpadu a sídliště i jejich okolí bylo vyčištěno od hromadícího se odpadu.

foto Armenie Mush 2
foto Armenie Mush 3