Abcházie

16 dní aktivismu proti násilí páchanému na ženách


organizace: Avangard
místo: Gal/i, Abcházie
rok: 2013

Mezinárodní kampaň 16 dní aktivismu proti násilí páchanému na ženách existuje od roku 1991 a zapojilo se do ní více jak pět tisíc organizací na celém světě. Jednou z nich je i asociace Avangard, jež se snaží upozorňovat na násilí páchané na ženách a dívkách ve východní Abcházii a potlačovat ho.

V rámci této kampaně se tak v Abcházii uskutečnilo několik osvětových akcí: na Mezinárodní den proti násilí na ženách se ve městečku Gal/i uskutečnila informační akce pro mládež na téma domácího násilí a proběhla prezentace výsledků výzkumu organizace Avangard o domácím násilí ve východní Abcházii, byla uspořádána výstava výtvarných prací na téma „od míru v domě k míru na Zemi“ a proběhlo promítání filmu s následnou diskuzí.

Dalších několik akcí proběhlo v obcích Cuburchindži a Cchiri.