9.7.2018

Vzdělávací reforma pod občanským dohledem

Iniciativa: Kirovohradská pobočka celoukrajinské „Asociace pro asistenci samoorganizovaných komunit“

Místo: Kropyvnyckyj, Kirovohradská oblast

Rok: 2018

Skupina aktivních žen a matek v oblastním městě Kropyvnyckyj (bývalý Kirovohrad) cílí na zlepšení fungování základního a středního školství. Je tak další z iniciativ, která chce využít novou legislativu zaměřenou na transparentnost škol. Témat k řešení je celá řada – kvalita výuky, hospodaření škol nebo mimorozpočtové zdroje jejich financování, které by umožnily rozšíření a zkvalitnění práce s dětmi. Dílčím cílem, který si iniciativa vytkla pro rok 2018, je ustanovení rodičovských sdružení při jednotlivých školách, pomocí nichž pak bude možné jednotlivá témata komunikovat a řešit. Pilotně chce iniciativa prosadit založení rodičovských sdružení v menším městě Alexandria, kde jsou pro zahájení takové iniciativy příznivější podmínky, než v samotném oblastním městě Kropyvnyckyj.