Ukrajina

Zvýší vodní dílo E40 černobylskou radiaci?


iniciativa: Ukrajinská ochranářská skupina (UNCG)

místo: Mykolajiv

rok: 2020-2021

web: https://uncg.org.ua/e40/

článek o vodním díle (anglicky): https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/23/chernobyl-fears-resurface-over-contract-to-dredge-river-in-exclusion-zone-aoe

Seriál Černobyl připomněl rizika spojená s radiací v zamořené oblasti kolem dnes již zakonzervované jaderné elektrárny. I po třiceti letech je ze zamořeného prostředí uvolňována radiace v míře škodlivé, a proto zůstává celá oblast nadále uzavřena. Jako znepokojující se v tomto kontextu jeví záměr zvýšit kapacitu vodní cesty E40 spojující Balt s Černým mořem v části, jež vede po řece Pripjať, v těsné blízkosti elektrárny. Nejvážnější riziko prací na řece Prijpať spočívá v narušení radioaktivních dnových sedimentů, k němuž by při úpravě řeky pro účely E40 nutně došlo. Současně Ukrajinská ochranářská skupina upozorňuje na negativní dopady takové revitalizace pro celou biosférickou rezervaci Černobyl a pro ekosystémy v okolí řek Pripjať a Dněpr, po nichž má revitalizovaná E40 přes chersonský přístav až do Černého moře vést. Protože se jedná o záměr, k němuž prozatím neproběhla potřebná veřejná diskuze zahrnující široké spektrum argumentů, věnuje se skupina intenzivnímu výzkumu a práci na analýze rizik, s níž osloví relevantní státní aktéry a naváže v této věci dialog. Úsilí skupiny komplikuje pandemie koronaviru, kvůli které jsou důležitá témata odsouvána do pozadí a která vyžaduje přesunout jednání z osobní roviny do té virtuální.

Řeka Pripjať v uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny