Ukrajina

Zachraňme cenné stepi a louky před rozoráním


iniciativa: Ukrajinská ochranářská skupina (Ukrainian Nature Conservation Group)

místo: Mykolajivská oblast

rok: 2020-2021

web: http://uncg.org.ua/en/

V jižních částech Ukrajiny se díky tamnímu specifickému klimatu nachází hned několik přírodně cenných lokalit s unikátní skladbou fauny i flory. Tyto lokality se však (nejen) v Mykolajivské oblasti stávají opakovaně terčem nezákonného rozorávání a následného zemědělského obhospodařování, zejména ze strany agropodniků. Praxe bývá taková, že si agropodnik pronajme půdu v těsné blízkosti cenných lokalit a postupně svou produkci rozšiřuje i na ně. Proto se Ukrajinská ochranářská skupina rozhodla tato území před nelegálním využíváním trvale ochránit tím, že vede kampaň za vyhlášení některých z nich za chráněná území. Tento status výrazně zvyšuje šanci přírodně cenných lokalit plnit i do budoucna svou nezastupitelnou funkci v udržení biodiverzity a zadržování vody v krajině.

Zdroj: UNCG