Ukrajina

Za čistší řeky Jižní Bug a Inhul


iniciativa: Iniciativa pro život

místo: Mykolajiv

rok: 2020-2021

web: www.ifl.org.ua

V zimě se otužovat a v létě se věnovat rannímu plavání? Praktikovat tyto prospěšné činnosti v řece Jižní Bug a Inhul, které obtékají město Mykolajiv, může být za současného stavu paradoxně zdraví nebezpečné. Je do nich totiž bez úpravy vypouštěna voda z dešťové kanalizace, která dle laboratorních rozborů vzorků překračuje doporučené hodnoty i několikanásobně. Téma znečištěných řek se v Mykolajivě periodicky vrací do veřejné diskuze. V posledních letech však s intenzivnějšími obdobími sucha následovanými přívalovými dešti, které do řek spláchnou vše, co by mělo končit v kanalizaci, nabývá na naléhavosti. Hlavní problém spočívá především v nefunkčním systému hospodaření s dešťovou vodou, který by zajistil, aby dešťová a povrchová voda nesplachovala do řek nečistoty včetně těch z domovních odpadů. Iniciativa pro život proto navázala spolupráci s ekologickým výborem města a prostřednictvím kampaně chce dosáhnout toho, aby město vyčlenilo prostředky ve svém rozpočtu na dostavbu čističky vod  a na vybudování kanalizace v těch částech města, kde chybí úplně.