Ukrajina

Už dost kácení a ničení stromů v Kropyvnyckém


Iniciativa: Ozelenění Kropyvnyckého

Místo: Kropyvnyckyj, Kirovohradská oblast

Rok: 2019-2021

Skupina na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1780460738865110

Občanská iniciativa monitoruje kácení stromů ve městě, které mnohdy probíhá ve značném rozsahu, stejně jako neodborný ořez stromů. Ten v některých případech není k rozeznání od vandalství. Příznivci zeleně ve městě také sami svojí dobrovolnou prací suplují péči o zeleň, kterou nezajišťuje městská správa - například v letních obdobích sucha chodí zalévat stromy. 

Za podpory NESEHNUTÍ iniciativa naplánovala svou první občanskou kampaň, jejímž cílem je dosáhnout změn v městském Programu péče o zeleň tak, aby se zlepšil způsob péče o stromy - například aby na ořez byly najímány pouze firmy s dostatečnou odbornou kvalifikací, byly zajišťovány dostatečné náhradní výsadby, existoval mechanismus ochrany stromů před nelegálním kácením a veřejnost měla lepší možnost se k otázce veřejné zeleně vyjadřovat.

V první fázi kampaně iniciativa zejména podněcuje zájem veřejnosti o ochranu zeleně a informuje o významu stromů ve městě pro obyvatelstvo, upozorňuje na porušování platných předpisů pro rozsah zeleně ve městě a provozuje také telefonickou poradnu, kam se nejčastěji obracejí lidé, kteří jsou svědky poškozování dřevin.