Ukrajina

Přejde Mykolajiv na obnovitelné zdroje energie?


Iniciativa: Mykolajiv - město slunce

Místo: Mykolajiv, Mykolajivská oblast

Rok: 2019-2021

Stránka na Facebooku: https://www.facebook.com/100renewablesforplanet/ (v ruštině a ukrajinštině)

Iniciativa Mykolajiv - město slunce se rozhodla postavit se klimatické krizi a v kampani usiluje o to, aby Mykolajiv do roku 2050 přešel plně na energii z obnovitelných zdrojů, což by mělo pomoci snížit emise skleníkových plynů. Jako město v jižní části Ukrajiny má Mykolajiv dostatek slunečního záření a tudíž i velký potenciál získat dostatek sluneční energie (i proto má iniciativa v názvu “město slunce“).

V kampani se podařilo shromáždit více než čtyři tisíce podpisů místních obyvatel, kteří požadují přechod na obnovitelné zdroje energie, bylo navázáno jednání s městskou radou a proběhla řada aktivit pro zapojení veřejnosti do řešení tématu - například on-line anketa o tom, jaké z témat souvisejících s ochranou klimatu obyvatele nejvíce trápí.

V srpnu 2020 zaznamenala kampaň zásadní úspěch: iniciativa uspořádala on-line konferenci o energetické a klimatické bezpečnosti města s účastí zástupců městských úřadů, podniků, veřejnosti a akademické sféry. V návaznosti na to rada města Mykolajiv schválila vstup města do koalice “Přechod energetiky”, čímž přijala závazek nahradit energii z fosilních zdrojů energií vyrobenou bez uvolňování oxidu uhličitého. Dalším krokem by mělo být vytvoření akčního plánu, který bude obsahovat konkrétní kroky, jenž musí město podniknout, aby uvedeného cíle dosáhlo.